Tuesday, 20 May 2014

Shayeri karna mera shauq hai mera fann hai
shayeri ko main tejarat kabhi nahi karti
-----kamla singh 'zeenat'

No comments:

Post a Comment